Logo FVEN

REGISTER VAREND ERFGOED NEDERLAND

De Federatie Varend Erfgoed Nederland beheert het Register Varend Erfgoed Nederland.
Geschat wordt dat er zesduizend schepen tot dit erfgoed behoren.
Op dit moment zijn er drieduizend vaartuigen ingeschreven in het register.
U kunt op deze site zoeken naar ingeschreven vaartuigen.


Gevonden vaartuig:

Stella Maris

identificatie

Dit vaartuig heeft een geldige pas.
naam Stella Maris
RVEN nr 1318
visserijnummer
zeilnummer
te boek gesteld 1455 B 'sHage 1954  
type luxe motor  
categorie vrachtschip  
eenheidsklasse  

vaartuig

 
lengte 24,08  
breedte 4,52  
diepgang 1,52  
kruiphoogte 2,2  
tonnage 83,73  
materiaal romp ijzer  
materiaal romp (spec.) welijzer  
bouwwijze romp geklonken  
seriematige bouw  
voortstuwing (oorspr.) motor  
masthoogte 12  
soort tuig laadmast + giek  
materiaal zeil  
oppervlakte zeil  
motortype Industrie 2takt D  
motorvermogen 35 Epk  
motorbouwjaar 1929  
bouwjaar vaartuig 1929  
bouwperiode 1920-1930  

werfgegevens

 
werf Boot - Alphen a/d Rijn  
werfnaam De Vooruitgang  
plaats. provincie werf Alphen a/d Rijn-GouwersluisZH  
werf bijzonderheden Scheepswerf "De Vooruitgang", D.& Joh. Boot te Alphen aan de Rijn Philippus, zoon van Johannes Pot Boot, kocht in 1851 het werfje in ‘t Steekt aan de Gouwsluis te Alphen. Deze werf was in 1819 opgericht door Frank van Vliet. In het begin was de werf slechts voor houtbouw ingericht, er werden meest schouwen en platboomde vaartuigen voor de boeren gebouwd. De drie zonen van Philippus, Jacobus, Dirk en Pieter, verlieten het bedrijf van hun vader. Jacobus stichtte in 1877 de werf "De Waard" in Leiderdorp, Dirk werd in 1880 eigenaar van een werfje in Zoeterwoude-Rijndijk en Pieter werd in 1884 compagnon van zijn broer Jacobus in Leiderdorp. In 1887 ging het bedrijf over naar Philippus' zoon Dirk nadat deze zijn werfje in Zoeterwoude had verkocht. Hierna werd vrij snel overgeschakeld op ijzerbouw. Er werden tjalkschepen, boeiers en een schoener gebouwd. In 1897 werd de eerste motorboot te water gelaten. In 1898 kreeg Jelle Camminga de leiding van het werk op de werf. De werf breidde zich geleidelijk uit. In 1900 kreeg de werf de naam "De Vooruitgang". In 1907 was er geen ruimte meer voor uitbreiding, daarom werd de scheepswerf in het dorp van de firma D. Mijs & Co gekocht. Deze werf werd speciaal bestemd voor reparatiewerk en kreeg de naam "De Industrie". Philippus, de oudste zoon van Dirk Boot, kreeg de leiding over deze werf. Op De Vooruitgang werden tot 1914 uitsluitend rijn- en binnenschepen (waaronder clippers) gebouwd. In 1916 werden de eerste vissersschepen gebouwd en in 1917 werd het eerste zeeschip afgeleverd. Zeilloggers, driemast schoeners en zeevrachtboten tot 700 registerton werden gebouwd. Daarna schoeners, coasters en motorloggers. In 1916 trok Dirk Boot zich terug en liet de werf aan zijn zonen over. Philippus had de leiding over de scheepswerf De Industrie, Jacobus en Gerrit leidden samen De Vooruitgang. Johannes had de leiding over de motorenfabriek die in 1910 was opgericht. 1920 - N.V. Scheepsbouwwerf "De Vooruitgang" D. & Joh. Boot - Alphen a/d Rijn. In 1922 werden beid werven en de motorenfabriek ingebracht in de "N.V. Scheepsbouwwerven en motorenfabriek De Vooruitgang en De Industrie voorheen de firma’s D. en Joh. Boot", later ingekort tot "D. en Joh. Boot N.V.". Er werden rijnaken, motorboten, loggers en kustvaartuigen gebouwd. In 1931 overleed Gerrit Boot, hij werd opgevolgd door zijn broer Willem. In 1934 moest het werk op de werf De Vooruitgang worden stilgelegd door gebrek aan opdrachten. In 1935 kwam de werf weer in bedrijf. Ook in de jaren 1944-1945 werden er nauwelijks nieuwe schepen gebouwd.  

historie vaartuig

 
vorige namen 1929 - 1958: Zes Gebroeders 1958 - heden: Stella Maris  
historie vaartuig Als recreatievaartuig in gebruik sinds 1969 door de 4e eigenaar 1e eigenaar Vader Van der Meijden te Aalst (Gld) "De Zes Gebroeders" 2e eigenaar Zoon Van der Meijden te Aalst (Gld) "De Zes Gebroeders" 3e eigenaar Rijnbeek te Nes aan den Amstel "Stella Maris" 4e eigenaar De Waard te Zoetermeer "Stella Maris" De heer De Waard vertelt (2008): Vóór de oorlog is er van alles mee vervoerd. Vaak zand en grind, ook regelmatig femaculiet. Het schip is in de oorlog gevorderd en werd terug gevonden na de oorlog in Duitsland. Bij de koop werd verteld, dat de vorige eigenaar( Rijnbeek) vaak met zand en grind door Amsterdam voer. Voor de lage bruggen is de mastkoker ingekort, de kop en de ankerlier deelbaar gemaakt, en het stuurhuis een flink stuk verlaagd. Uit die tijd stamt ook het afbranden van het achterrandje van de roef: dit bleek het hoogste punt te zijn van het schip. Op het herft heeft een poos een fornuis gestaan, recht voor het roer.(niet vanaf de nieuwbouw) De uitlaat heeft ook een andere plaats gekregen. Hij is vroeger rechtuit langs het stuurhuis naar boven gegaan, Dit is nog zichtbaar aan een ring in het dek. Misschien heeft er ook een kacheltje in het vooronder gestaan: ook op het voordek is nog een ring in het dek zichtbaar.  
oorspronkelijk vaargebied Nederland  
oorspronkelijk gebruik vrachtvaart  
funktie wijziging(en)  
oorspronkelijk uiterlijk  
historie interieur deels  
jaar uitgebruikname 28-03-1969  
huidig gebruik pleziervaart  

aangesloten

 
behoudsorganisatie (BO) LVBHB  
inschrijvings nr. BO  
link naar site vaartuig BO  

meer informatie

 
link naar site vaartuig  
link naar Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Stella_Maris_(schip,_1929)  
link naar Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Stella_Maris_(ship,_1929)  

qr code