Logo FVEN

REGISTER VAREND ERFGOED NEDERLAND

De Federatie Varend Erfgoed Nederland beheert het Register Varend Erfgoed Nederland.
Geschat wordt dat er zesduizend schepen tot dit erfgoed behoren.
Op dit moment zijn er drieduizend vaartuigen ingeschreven in het register.
U kunt op deze site zoeken naar ingeschreven vaartuigen.


Gevonden vaartuig:

JWH Rutgers Van Rozenburg

identificatie

Dit vaartuig heeft een geldige pas.
naam JWH Rutgers Van Rozenburg
RVEN nr 1921
visserijnummer
zeilnummer
te boek gesteld  
type reddingboot  
categorie reddingboot  
eenheidsklasse  

vaartuig

 
lengte 11,4  
breedte 2,8  
diepgang 0,75  
kruiphoogte 1,5  
tonnage  
materiaal romp ijzer  
materiaal romp (spec.) welijzer  
bouwwijze romp geklonken  
seriematige bouw  
voortstuwing (oorspr.) motor  
masthoogte  
soort tuig nvt  
materiaal zeil  
oppervlakte zeil  
motortype Perkins  
motorvermogen 72 PK  
motorbouwjaar 1966  
bouwjaar vaartuig 1907  
bouwperiode 1900-1910  

werfgegevens

 
werf Kromhout Amsterdam  
werfnaam 't Kromhout  
plaats. provincie werf AmsterdamNH  
werf bijzonderheden De eerste scheepsbouwer aan de Nieuwe Zeedijk (Hoogte Kadijk), Dirk Wouterszn Raep meldde zich in 1668. Tien jaar later volgden Claes Pieterszn Paeuw en Sijbrant Thomaszn. In 1690 volgde Jan Abrahams en tenslotte legde in 1694 Willem Schat een scheepswerf aan met de naam "Koning William". Neeltje Hendrikse de Vries kocht in 1757 een stuk grond voor haar man, de scheepstimmerman Doede Jansen Kromhout. Doede begon hier de scheepswerf 't Kromhout. C.E. Duyts kocht de werf in 1826. Duyts was tevens eigenaar van de werven aan het Hoogte Kadijk "Het Roopaard" en "Koning William". In 1858 werd J.Boelen eigenaar van de werf en in 1863 kocht Nicolaas van der Werf de scheepswerf en vestigde er een houtkoperij. In 1867 kocht de reder Daniel Goedkoop Sr. In samenwerking met de fam. Kloos de werf t.b.v. zijn zoon Daniel Goedkoop Jr. en zijn schoonzoon Floris Kloos. De werf werd ingericht voor de bouw van ijzeren schepen. Kloos verliet in de werf in 1873 en Daniel Goedkoop jr. kreeg de leiding an de werf. In 1894 werd Daniel Goedkoop Jr. directeur van de NSM werf. Zijn zoons D. Goedkoop Dzn en ir H. Goedkoop zetten de werf 't Kromhout voort. Het terrein werd in 1899 uitgebreid door aankoop van de naastgelegen kleine scheepswerf "Vredenhof" In 1911 werd de werf verkocht aan W.Sebbelee en E.W.Pas van de werf "Vredenhof" van de Fa. de wed. J.L. Ceuvel. De nieuwe naam werd "Vredenhof". De werf fuseerde in 1965 met de werf "De Volharding" van M.L.Pietersen. In 1967 werd de werf te koop aangeboden maar werd door een groep maritiem geintersseerden gered van de sloop. Thans museumwerf 't Kromhout, D. van Amerongen, Hoogte Kadijk 147, 1018 BJ Amsterdam.  

historie vaartuig

 
vorige namen .- Jan; Kees; Christa - 2003 Elizabeth - M. Messing Vlissingen  
historie vaartuig Reddingsstation: 1908-1925 Scheveningen De Jhr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg is de eerste ijzeren motorreddingboot ter wereld. BOEKUITGAVE: Jhr. J.W.H. Rutgersvan Rozenburg 1907 - De bewogen geschiedenis van de Terschellinger muse-umreddingboot  
oorspronkelijk vaargebied Scheveningen en Lemmer  
oorspronkelijk gebruik reddingboot  
funktie wijziging(en)  
oorspronkelijk uiterlijk  
historie interieur deels: in oude staat gerestaureerd  
jaar uitgebruikname 1930  
huidig gebruik pleziervaart  

aangesloten

 
behoudsorganisatie (BO) NVORG  
inschrijvings nr. BO  
link naar site vaartuig BO  

meer informatie

 
link naar site vaartuig http://museumreddingboot.weebly.com/rutgers.html  
link naar Wikipedia  
link naar Wikimedia Commons  

qr code