Logo FVEN

REGISTER VAREND ERFGOED NEDERLAND

De Federatie Varend Erfgoed Nederland beheert het Register Varend Erfgoed Nederland.
Geschat wordt dat er zesduizend schepen tot dit erfgoed behoren.
Op dit moment zijn er ruim drieduizend vaartuigen ingeschreven in het register.

Ongeveer vijfentwintig jaar geleden startten diverse behoudsorganisaties aangesloten bij de Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen - nu Federatie Varend Erfgoed Nederland - een registratie van traditionele vaartuigen.

De eerste jaren werden vooral besteedt aan het op uniforme wijze beschrijven en beoordelen van de schepen. Dit was in het begintijdperk van het digitaal opslaan van gegevens op een computer.

Nu, na vele jaren enorm veel werk en vrijwillige inbreng is het register hier in te zien en kan iedereen volgen welke schepen inmiddels zijn geregistreerd.

Staat uw schip ook in dit register en heeft u aanvullingen of vragen of wilt u zich ook aanmelden?
Dat kan via uw behoudsorganisatie of via register@fven.nl.

Kunt u wel een schip vinden maar niet doorklikken naar detailgegevens van het gezochte schip op deze site dan graag contact opnemen met register@fven.nl.

Meer informatie over het RVEN zie www.fven.nl/rven-register


Registers van de aangesloten organisaties

Bijna alle aangesloten organsiaties hebben ook eigen registers.

Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten SSRP

Vereniging BotterBehoud VBB

Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig LVBHB

Vereniging Klassieke Scherpe Jachten VKSJ

Stichting tot Behoud van Authentieke Stoomvaartuigen en Motorsleepboten BASM

Vereniging van Booteigenaren “Oude Glorie” VBOG

Vereniging De Motorsleepboot VDMS

Stichting Behoud Hoogaars SBH

Nautische Vereniging Oude Reddings Glorie NVORG

Stichting KotterZeilen SKZ

Stichting Langedijk Waterrijk SLW

Vereniging tot behoud van de Zalmschouw VBZ

Zweedse Klassieker Club ZKC

Behoudsvereniging Klassieke Polyester Jachten BKPJ

Scheepvaart- en Havenmusea

Maritiem Museum, Rotterdam

Zuiderzeemuseum, Enkhuizen

Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam

Registers van andere erfgoed organisaties

De FVEN is aangsloten bij de stichting Mobile Collectie Nederland (MCN). MCN beheert het Nationaal Register Mobiel Erfgoed (NRME) waarin de deelregsiters van de sectoren water, rail, weg en lucht worden opgenomen.
Zie NRME en meer informatie.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geeft een overzicht van het mobiel erfgoed in haar Erfgoedmonitor.
Zie mobiel erfgoed totaal en vaartuigen

Maritiem Digitaal

Maritiem Digitaal is de gezamenlijke database van een aantal maritieme musea, waarin gegevens kunnen worden opgezocht over voorwerpen en literatuur die zich in deze musea bevinden.
Zie vaartuigencollecties

Vaartuigen registers in Europa

Op de pagina van European Maritime Heritage (EMH) vindt u een lijst van de vele registers van schepen in andere landen.
Zie Registers / Boatlists

WIKI registers

Een aantal schepen van het register RVEN zijn ook beschreven in Wikipedia, ze zijn opgenomen tussen de schepen van: Wikipedia

Van veel meer schepen zijn foto's opgenomen in de centrale foto-database van alle Wikipedia's ter wereld: Wikimedia Commons.
De schepen van het register in: Wikimedia

Europeana

Europeana is een portaalsite waarop gedigitaliseerde collecties van Europese culturele en wetenschappelijke instellingen te vinden zijn. Inmiddels zijn er via Europeana 30 miljoen objecten te vinden.
Zie Europeana

Geschiedenis registers van vaartuigen in Nederland

In de veertiger jaren van de vorige eeuw is er al een poging gedaan om vaartuigen, welke dreigden verloren te gaan, te inventariseren. Deze kennis en nog een tweede inventaristaie in de jaren vijftig heeft geleid tot de collectie schepen in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. Een deel van de toen verzamelde schepen is te zien in de Schepenhal of in de wateren van het Buitenmuseum.

Na de tweede wereldoorlog kwam de belangstelling voor het behoud van het varend erfgoed echt op gang.
Veel particulieren, stichtingen of verenigingen begonnen schepen te behouden.
De eerste organisatie die een registratie opzette was de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten, opgericht in 1955.

Naast het Zuiderzeemuseum kwamen sindsdien ook schepencollecties in andere musea tot stand zoals ondermeer in het Maritiem museum / Havenmuseum te Rotterdam en het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.

Eind jaren tachtig is een aanzet gemaakt tot een landelijke inventarisatie met als resultaat een lijst van ruim 1800 schepen. Tijdens de manifestatie "Het schip als Monument" (1987) in het Zuiderzeemuseum werd deze inventarisatie gepubliceerd en kwam voor het eerst een schepenlijst voor iedereen beschikbaar.
Zie Spiegel der Zeilvaart september 1987.
deel 1 en deel 2 (lijst).

Enkele jaren later heeft de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) het RVEN opgezet.
Vele jaren is er gewerkt aan gemeenschappelijke criteria en vergelijkbare terminologie. Eigenaren hebben schepen aangemeld, welke zijn beoordeeld door de schouwcommissies van de aangsloten behoudsorganisaties. Tot voor kort waren deze schepen alleen te raadplagen op het bureau van de FVEN. Sinds 2015 is het register openbaar.

Tijdens Sail 2015 opende minister Jet Bussemaker deze site van het RVEN met 3000 schepen.