Logo FVEN

REGISTER VAREND ERFGOED NEDERLAND

De Federatie Varend Erfgoed Nederland beheert het Register Varend Erfgoed Nederland.
Geschat wordt dat er zesduizend schepen tot dit erfgoed behoren.
Op dit moment zijn er drieduizend vaartuigen ingeschreven in het register.
U kunt op deze site zoeken naar ingeschreven vaartuigen.


Gevonden vaartuig:

Brittannia

identificatie

Dit vaartuig heeft een geldige pas.
naam Brittannia
RVEN nr 2152
visserijnummer
zeilnummer
te boek gesteld 4787B Amst 1956  
type motorsleepboot  
categorie sleepboot  
eenheidsklasse  

vaartuig

 
lengte 15,84  
breedte 3,35  
diepgang 1,5  
kruiphoogte 2,6  
tonnage  
materiaal romp ijzer  
materiaal romp (spec.) ijzer  
bouwwijze romp geklonken  
seriematige bouw  
voortstuwing (oorspr.) motor  
masthoogte  
soort tuig nvt  
materiaal zeil  
oppervlakte zeil  
motortype Industrie  
motorvermogen 60 pk  
motorbouwjaar 1953  
bouwjaar vaartuig 1912  
bouwperiode 1910-1920  

werfgegevens

 
werf Kromhout, Amsterdam  
werfnaam 't Kromhout  
plaats. provincie werf AmsterdamNH  
werf bijzonderheden De eerste scheepsbouwer aan de Nieuwe Zeedijk (Hoogte Kadijk), Dirk Wouterszn Raep meldde zich in 1668. Tien jaar later volgden Claes Pieterszn Paeuw en Sijbrant Thomaszn. In 1690 volgde Jan Abrahams en tenslotte legde in 1694 Willem Schat een scheepswerf aan met de naam "Koning William". Neeltje Hendrikse de Vries kocht in 1757 een stuk grond voor haar man, de scheepstimmerman Doede Jansen Kromhout. Doede begon hier de scheepswerf 't Kromhout. C.E. Duyts kocht de werf in 1826. Duyts was tevens eigenaar van de werven aan het Hoogte Kadijk "Het Roopaard" en "Koning William". In 1858 werd J.Boelen eigenaar van de werf en in 1863 kocht Nicolaas van der Werf de scheepswerf en vestigde er een houtkoperij. In 1867 kocht de reder Daniel Goedkoop Sr. In samenwerking met de fam. Kloos de werf t.b.v. zijn zoon Daniel Goedkoop Jr. en zijn schoonzoon Floris Kloos. De werf werd ingericht voor de bouw van ijzeren schepen. Kloos verliet in de werf in 1873 en Daniel Goedkoop jr. kreeg de leiding an de werf. In 1894 werd Daniel Goedkoop Jr. directeur van de NSM werf. Zijn zoons D. Goedkoop Dzn en ir H. Goedkoop zetten de werf 't Kromhout voort. Het terrein werd in 1899 uitgebreid door aankoop van de naastgelegen kleine scheepswerf "Vredenhof" In 1911 werd de werf verkocht aan W.Sebbelee en E.W.Pas van de werf "Vredenhof" van de Fa. de wed. J.L. Ceuvel. De nieuwe naam werd "Vredenhof". De werf fuseerde in 1965 met de werf "De Volharding" van M.L.Pietersen. In 1967 werd de werf te koop aangeboden maar werd door een groep maritiem geintersseerden gered van de sloop. Thans museumwerf 't Kromhout, D. van Amerongen, Hoogte Kadijk 147, 1018 BJ Amsterdam.  

historie vaartuig

 
vorige namen 00-00-1912 Britannia (1)/N.V. Hollandsche Stoomboot Maatschappij, Amsterdam. 00-00-1947 Britannia/A.van Noord & Zn., Amsterdam. 06-01-1956 Geesje/A.van Noord Sr., Amsterdam. 00-00-1963 Geesje/J.van Noord, Abcoude. 00-00-1967 Aquarius/J.J.H.Polman, Utrecht. 00-00-1992 Twee Broeders/G.G.Halvax & M.A.Bransveld,'s-Gravenhage 21-03-1998 Britannia/M.A.C.Korstanje, Koedijk  
historie vaartuig Dit schip is voor de Hollandse Stoomboot Maatschappij als motor directieboot gebouwd op de werf van de firma Weduwe J.L. Ceuvel aan de Hoogte Kadijk te Amsterdam. Ze is te water gelaten op 21 februari 1912 onder de naam „Britannia“. Als maten zijn opgegeven 15.84 meter lengte en 3.39 meter breed. Ze was voorzien van een 50 PK natte Kromhout motor. Dit schip werd niet alleen gebruikt om het kantoorpersoneel ´s-morgens vanaf het Noord- en Zuid Hollands koffiehuis naar de Oosterlijke Handelskade te brengen en ´s-avonds weer terug. Ze ver-leende ok assistentie bij het aan- en afmeren van lijnschepen van die firma.  
oorspronkelijk vaargebied Amsterdam  
oorspronkelijk gebruik directieboot H.S.M.  
funktie wijziging(en)  
oorspronkelijk uiterlijk  
historie interieur ja  
jaar uitgebruikname  
huidig gebruik pleziervaart  

aangesloten

 
behoudsorganisatie (BO) BASM  
inschrijvings nr. BO 83  
link naar site vaartuig BO http://www.varenderfgoed.nl/galerij/britannia2152.html  

meer informatie

 
link naar site vaartuig http://www.varenderfgoed.nl/galerij/britannia2152.html  
link naar Wikipedia  
link naar Wikimedia Commons  

qr code