Logo FVEN

REGISTER VAREND ERFGOED NEDERLAND

De Federatie Varend Erfgoed Nederland beheert het Register Varend Erfgoed Nederland.
Geschat wordt dat er zesduizend schepen tot dit erfgoed behoren.
Op dit moment zijn er drieduizend vaartuigen ingeschreven in het register.
U kunt op deze site zoeken naar ingeschreven vaartuigen.


Gevonden vaartuig:

Waldfugel

identificatie

Dit vaartuig heeft een geldige pas.
naam Waldfugel
RVEN nr 3368
visserijnummer
zeilnummer
te boek gesteld  
type Fries jacht  
categorie pleziervaartuig  
eenheidsklasse  

vaartuig

 
lengte 4,95  
breedte 2,29  
diepgang 0,55  
kruiphoogte  
tonnage  
materiaal romp hout  
materiaal romp (spec.) Eikenhout  
bouwwijze romp  
seriematige bouw  
voortstuwing (oorspr.) zeil  
masthoogte  
soort tuig Gaffelgetuigd  
materiaal zeil  
oppervlakte zeil  
motortype nvt  
motorvermogen  
motorbouwjaar  
bouwjaar vaartuig 1919  
bouwperiode 1910-1920  

werfgegevens

 
werf Van der Werff Drachten-Buitensvallaat  
werfnaam  
plaats. provincie werf Drachten-BuitenstvallaatFr  
werf bijzonderheden Haicke Pyters van der Werff huurde in 1728 een "huys met schuythuys" in de Suyder-Drachten. Zijn vrouw zette na zijn overlijden het bedrijf voort en vestigde zich later met zoon Pyter Haickes aan de Noorderdwarsvaart. In 1795 nam de oudste zoon van Pyter, Haycke Pyters de helling over. Na zijn overlijden in 1813 zette zijn vrouw Sytske Minnes de werf voort. De kleinzoon van Sytske, Haiyke Pyters vestigde zich rond 1840 aan het Buitenst Vallaat. Rond die zelfde tijd liet een broer van Haiyke, Ate Pyters, een werf bouwen aan het begin van de Langewijk. In 1864 waren drie hellingen in Drachten; Haicke Pyters van der Werff aan het Buitenst Verlaat, zijn broer Ate Pyters aan de Langewijk en zijn zoon Pyter Haickes aan de Noorderdwarsvaart. Aan het Buitenst Vallaat nam Oebele Haickes de werf over van zijn vader Haicke Pyters. Een broer van Oebele, Pyter Haickes betrekt de oude helling aan de Noorderdwarsvaart. Voor zijn zoon Haike Pyters koopt hij van zijn oom de helling aan de Langewyk. Rond 1920 gaat het oudste hellinkje aan de Noorderdwarsvaart falliet. De andere werven schakelen over op jachtbouw en reparatie. In 1956 wordt de dwarsvaart gedempt en stopt de werf aan de Langewijk. Op de werf aan het Buitenst Vallaat schakelt Jan Oebeles van der Werff, achterkleinzoon van Oebele Haickes over op jachtverhuur en reparatie  

historie vaartuig

 
vorige namen  
historie vaartuig Wat de geschiedenis betreft , in navolging van Eeltje Holtrop van der Zee zijn op veel verschillende werven Friesche jachten gebouwd, ook in Drachten aan het Buitenstverlaat. In 1919 bouwde Jan Oebele Haikes van der Werff ( 1847-1929) aldaar vier Friese jachten! Omdat hij een “fûgeltjesman” was kregen zij de volgende namen: Zwaluw (1918), Waldfûgel (1919), Reiddomp (1918) en Waterloo (later Sentina genoemd ,1918). In eerste instantie bouwde Jan Oebele Haike het Friesche jacht voor eigen gebruik. Zijn vader Oebele Haikes was namelijk tevens bakenmeester voor het vaarwater van Hooidammen- Drachten. Om aan deze werkzaamheden te kunnen voldoen had hij een zeilboot nodig. Tijdens deze tochten werd hij vaak vergezeld door zijn jongste dochter Rienkje van der Werff. De Waldfûgel (afb,1ⁱ.) is in 1919 gebouwd in opdracht van de heer E.G.van der Veen, manufacturier in Drachten. De heer van der Veen heeft het jacht ruim 40 jaar in zijn bezit gehad. Daarna is het omstreeks 1965 doorverkocht aan Mr. K.H. Gaarlandt (destijds Commissaris van de Koningin in Drenthe). In 1977 is het jacht weer teruggekomen in Drachten. Jan Jansz. van der Werff, neef van Jan Oebele Haike van der Werff, kocht de Waldfûgel. Deze was echter wel toe aan restauratie, zoon Roelof Jansz. van der Werff, later scheepsbouwer op de scheepswerf De Goede Hoop in Workum, nam deze klus aan. Vele jaren later (rond 2000) was het Joop Krist uit Terhorne die de Waldfûgel overnam en heeft hij de grondige restauratie waar het jacht wel weer aan toe was, op de werf van Bein Brandsma in Rohel, uitgevoerd (afb. 2). Joop Krist heeft daarna met zijn partner Tsoltsje Roelevink met de Waldfûgel een aantal jaren mogen zeilen. Helaas is daar vierenhalf jaar geleden een einde aan gekomen toen Joop is overleden.  
oorspronkelijk vaargebied Nederland  
oorspronkelijk gebruik plezierjacht  
funktie wijziging(en) Geen  
oorspronkelijk uiterlijk nvt  
historie interieur nee  
jaar uitgebruikname  
huidig gebruik pleziervaart  

aangesloten

 
behoudsorganisatie (BO) SSRP  
inschrijvings nr. BO 2008  
link naar site vaartuig BO  

meer informatie

 
link naar site vaartuig http://www.ssrp.nl/stamboek/schepen/waldfugel-2008  
link naar Wikipedia  
link naar Wikimedia Commons  

qr code