Logo FVEN

REGISTER VAREND ERFGOED NEDERLAND

De Federatie Varend Erfgoed Nederland beheert het Register Varend Erfgoed Nederland.
Geschat wordt dat er zesduizend schepen tot dit erfgoed behoren.
Op dit moment zijn er drieduizend vaartuigen ingeschreven in het register.
U kunt op deze site zoeken naar ingeschreven vaartuigen.


 

Op deze pagina kunt u zoeken op type vaartuig(en) in het RVEN.
Het kan voorkomen dat uw vraag onbeantwoord blijft,
in dat geval is er geen vaartuig bekend dat overeenkomt met uw vraag.