Register Varend Erfgoed Nederland

Het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN) wordt beheerd door de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN). Ongeveer dertig jaar geleden begonnen diverse behoudsorganisaties, aangesloten bij de  Federatie Varend Erfgoed Nederland - de registratie van traditionele vaartuigen. Geschat wordt dat er ruim zesduizend schepen tot dit erfgoed behoren.

Tot 2020 werden de gegevens van schepen geregistreerd door de FVEN. Daar is verandering in gekomen. De meest recente gegevens worden nu bijgehouden en aangeleverd door de deelnemende behoudsorganisaties en maritieme musea. Op dit moment zijn er 18 organisaties die gegevens voor dit centrale register bijhouden. Dit alles wordt gedaan door vrijwilligers.

Staat uw schip ook in dit register en heeft u aanvullingen of vragen of wilt u zich ook aanmelden? Dat kan via de behoudsorganisaties. Zie daarvoor deze pagina voor contactgegevens.

Overige informatie over het RVEN.

Registers van de aangesloten organisaties.

Registers van andere erfgoed organisaties.

Meer over de geschiedenis van registers van vaartuigen in Nederland.

Nadere informatie:
secr@fven.nl

Meer weten?
https://www.facebook.com/groups/837298529641863/

Meer informatie over onze aangesloten organisaties:
https://www.facebook.com/groups/837298529641863/